آئین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه

رایگان

1 نظر
دسته‌بندی‌ها
-
بازدید کاربران: 2
بازدید از صفحه: 246
آئین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه
 • فصل‌های آیین نامه تأسیس آزمایشگاه پزشکی
  • شرایط تاسیس و بهره برداری آزمایشگاه
   نمایش
  • ساختمان آزمایشگاه
   نمایش
  • شرایط و شرح وظایف موسس آزمایشگاه
   نمایش
  • شرایط مسئول فنی آزمایشگاه
   نمایش
  • شرح وظایف مسئول فنی آزمایشگاه
   نمایش
  • شرایط مسئول فنی موقت و همکار آزمایشگاه
   نمایش
  • نیروی انسانی آزمایشگاه
   نمایش
  • شرایط و ضوابط عمومی نحوه کار در آزمایشگاه پزشکی
   نمایش
  • شرایط ویژه آزمایشگاههای آسیب شناسی بافتی و سلولی
   نمایش
  • شرایط آزمایشگاه‌ با فعالیت تشخیص بیماری‌های ژنتیک
   نمایش
  • شرایط و ضوابط آزمایشگاه‌های پزشکی شبکه‌ای
   نمایش
  • سایر مقررات تأسیس آزمایشگاه
   نمایش
  • نظارت بر آزمایشگاه‌ها
   نمایش
  • رسیدگی به تخلفات و مجازاتها در آزمایشگاه های پزشکی
   نمایش

بررسی اجمالی

ماده 1 در این آیین نامه به اختصار به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت به دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه ٫ دانشکده اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت متبوع آزمایشگاه مرجع سلامت و به کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 20 قانون مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی سال 1334 و اصلاحات بعدی آن کمیسیون قانونی و پروانه های تاسیس و مسئولیت فنی پروانه های قانونی گفته می‌شود.

ماده -2 آزمایشگاه تشخیص پزشکی موسسه پزشکی است که طبق ضوابط قانونی ایجاد می‌گردد و در آن از طریق انجام آزمایش‌های بیولوژی، باکتری شناسی، ویروس شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، ایمونولوژی شیمیایی، ایمنوهماتولوژی، هماتولوژی بیوفیزیکی، سیتولوژی، پاتولوژی، ژنتیک و یا سایر آزمایش‌ها بر روی نمونه‌ها و مواد گرفته شده از بدن انسان اطلاعات مربوط به تشخیص مدیریت پیشگیری و درمان بیماری یا ارزیابی سلامت انسان را تامین نموده و یا خدمات مشاوره‌ای در همه جنبه‌های آزمایشگاهی شامل تفسیر نتایج و توصیه به بررسی‌های تکمیلی متناسب را ارائه دهد.

تعیین کننده دامنه فعالیت آزمایشگاه پزشکی مدرک تحصیلی صلاحیت علمی و صلاحیت حرفه‌ای مسئول یا مسئولین فنی آن می‌باشد.

آزمایشگاه می‌تواند با رعایت ضوابط و مقررات وزارت موازین علمی و استانداردهای ابلاغی آزمایشگاه مرجع سلامت، نمونه‌های بالینی را پذیرش نموده و مورد آزمایش و تجزیه قرار داده و یا به آزمایشگاه پزشکی ذیصلاح دیگر ارجاع دهد.

تبصره 1: آزمایشگاه ملزم به رعایت ضوابط وزارت در سطح بندی تخصصی خدمات می باشد.

تبصره 2: ارسال نمونه به خارج از کشور مطابق دستورالعمل جداگانه و با اخذ مجوز مربوطه امکان پذیر است. در خصوص نمونه‌های ارسالی به خارج از کشور دستورالعمل مجزا وجود دارد و اخذ مجوز جداگانه ضروری است.

ماده - هر آزمایشگاه پزشکی بر اساس مدرک تحصیلی مسئول یا مسئولین فنی و بر اساس مجوزهای صادره از وزارت میتواند دارای یک یا چند فعالیت فنی تشخیص پزشکی از دامنه های زیر باشد:

الف) نمونه برداری
ب) بیوشیمی
ج) ایمنی شناسی و سرم شناسی
د) خون شناسی
ه) آسیب شناسی تشریحی هیستو پاتولوژی و سیتو پاتولوژی
و) باکتری شناسی
ز) انگل شناسی
ح) ویروس شناسی
ط) قارچ شناسی
ی) سم شناسی
ک) آسیب شناسی دهان و فک
ل) ژنتیک مولکولی
م) سیتوژنتیک پزشکی
ن) ایمنوهماتولوژی و بانک خون
و) آسیب شناسی مولکولی

 

محتوای دوره

 • فصل‌های آیین نامه تأسیس آزمایشگاه پزشکی
  • شرایط تاسیس و بهره برداری آزمایشگاه
   نمایش
  • ساختمان آزمایشگاه
   نمایش
  • شرایط و شرح وظایف موسس آزمایشگاه
   نمایش
  • شرایط مسئول فنی آزمایشگاه
   نمایش
  • شرح وظایف مسئول فنی آزمایشگاه
   نمایش
  • شرایط مسئول فنی موقت و همکار آزمایشگاه
   نمایش
  • نیروی انسانی آزمایشگاه
   نمایش
  • شرایط و ضوابط عمومی نحوه کار در آزمایشگاه پزشکی
   نمایش
  • شرایط ویژه آزمایشگاههای آسیب شناسی بافتی و سلولی
   نمایش
  • شرایط آزمایشگاه‌ با فعالیت تشخیص بیماری‌های ژنتیک
   نمایش
  • شرایط و ضوابط آزمایشگاه‌های پزشکی شبکه‌ای
   نمایش
  • سایر مقررات تأسیس آزمایشگاه
   نمایش
  • نظارت بر آزمایشگاه‌ها
   نمایش
  • رسیدگی به تخلفات و مجازاتها در آزمایشگاه های پزشکی
   نمایش

مدرس

محمد کریمی خرمی
محمد کریمی خرمی
کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

بازاریابی در حوزه پزشکی

سلامت و رسانه

خلاصه نظرات

5

1 رای
5 امتیاز
1
4 امتیاز
0
3 امتیاز
0
2 امتیاز
0
1 امتیاز
0

نظرات

 1. محمد کریمی نوشته:

  تنها جایی که تونستم به صورت مرتب و منظم پیدا کنم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری شوید.