شرایط و ضوابط عمومی نحوه کار در آزمایشگاه پزشکی

رایگان

0 نظر
دسته‌بندی‌ها
آئین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه
بازدید کاربران: 0
بازدید از صفحه: 127
شرایط و ضوابط عمومی نحوه کار در آزمایشگاه پزشکی

بررسی اجمالی

ماده 33 استفاده از هر گونه نام و عناوین روی تابلو و برگه های آزمایشگاه به غیر از آنچه در پروانه قید شده است ممنوع میباشد نام و نشان تجاری موضوع تبصره دو ماده شش این آئین نامه از این ضابطه مستثنی است.


ماده 34 در فرآیند مدیریت نمونه نمونه گیری بسته بندی و نقل و انتقال امن و ایمن نمونه باید طبق ضوابط و استانداردهای ابلاغی وزارت صورت پذیرد مسئولیت قانونی مدیریت نمونه در روند ارجاع بر عهده مسئول فنی آزمایشگاه ارجاع دهنده است. بدیهی است مسئولیت انجام مراحل اجرایی میتواند بر اساس قرارداد فیمابین به آزمایشگاه ارجاع قابل واگذاری باشد. تبصره نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه و انتقال آن به آزمایشگاه توسط فرد ذیصلاح و تحت مسئولیت و نظارت مسئول فنی آزمایشگاه مجاز میباشد مسئولیت کلیه مراحل فرآیند مدیریت نمونه بر عهده مسئول فنی آزمایشگاه است.


ماده 35 هیچگونه محدودیت سقف جمعیتی و فاصله از سایر آزمایشگاهها جهت تاسیس آزمایشگاه پزشکی وجود ندارد و رعایت قوانین ضوابط و استقرار و رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت ملاک است. ماده 36 کلیه آزمایشگاههای پزشکی موظف به استقرار و رعایت استاندارد ابلاغی آزمایشگاه پزشکی بوده و باید از طریق برنامه کنترل کیفیت داخلی شرکت در برنامه ارزیابی کیفیت خارجی مهارت آزمایی مورد تائید وزارت و سایر روشها از اعتبار خدمات آزمایشگاهی اطمینان حاصل نمایند.

 

مدرس

محمد کریمی خرمی
کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

بازاریابی در حوزه پزشکی

سلامت و رسانه

نظرات

0

0 رای
5 امتیاز
0
4 امتیاز
0
3 امتیاز
0
2 امتیاز
0
1 امتیاز
0

نظرات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری شوید.