شرایط مسئول فنی موقت و همکار آزمایشگاه

رایگان

0 نظر
دسته‌بندی‌ها
آئین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه
بازدید کاربران: 0
بازدید از صفحه: 160
شرایط مسئول فنی موقت و همکار آزمایشگاه

بررسی اجمالی

ماده 25: مسئول فنی موقت به فرد واجد شرایط و صلاحیت اطلاق میشود که در غیاب مسئول فنی دائم برای مدت تعیین شده حداکثر تا 6 ماه معرفی و ضمن حضور در آزمایشگاه کلیه وظایف مسئول فنی دائم را انجام می دهد.


ماده 26: مسئول فنی همکار به فرد یا افراد واجد شرایط و صلاحیت اطلاق میشود که توسط موسس معرفی و تحت نظارت مسئول فنی دانم مسئولیتها و فعالیتهای تعیین شده توسط مسئول فنی دائم را در قالب شرح وظایف معین و ابلاغ شده بر عهده میگیرد برای مسئول فنی همکار برابر قوانین و مقررات پروانه مسئول فنی همکار صادر میشود.


ماده 27: حضور مسئول فنی در مؤسسه در زمان مندرج در پروانه آزمایشگاه ضروری است و در صورتیکه به هر علت مسئول فنی نتواند شخصاً در زمان تعیین شده در آزمایشگاه حضور داشته باشد، لازم است فردی واجد شرایط و ذیصلاح به عنوان مسئول فنی موقت با همکار در آزمایشگاه حضور داشته باشد.


ماده 28: در صورتیکه مسئول فنی دائم یا موقت آزمایشگاه از حضور در آزمایشگاه و انجام وظایف خود خودداری نماید و با به دلایلی مثل بیماری یا فوت امکان حضور در محل کار خود را نداشته باشد، موسس می بایست ضمن اعلام فوری به دانشگاه بلافاصله فرد واجد شرایط دیگری را جهت مسئولیت فنی دائم یا موقت آزمایشگاه معرفی نماید.


ماده 29: ذکر نام مسئول فنی همکار تا زمان ادامه همکاری بر روی تابلو و اوراق بلامانع است. بدیهی است امضاء برگه های آزمایش در حد صلاحیت حرفه ای مسئول فنی همکار و شرح وظایف ابلاغ شده به وی مجاز می باشد.


ماده 31: مسئول فنی یک آزمایشگاه میتواند با رعایت همه ضوابط مربوط به مسئولیت فنی دائم با موقت و با همکار مسئول فنی یک آزمایشگاه دیگر باشد. بدیهی است ساعات کار موظف در آزمایشگاه ها نمی تواند مشترک باشد.

ماده 31 احکام مسئول فنی موقت توسط دانشگاه و بر اساس ضوابط و شرایط فوق الذکر و صلاحیت مسئول فنی موقت معرفی شده صادر خواهد شد.

تبصره متقاضیان قبول مسئولیت فنی موقت و همکار موظف به حضور کامل در آزمایشگاه حداقل در شیفت کاری تعیین شده می باشند.

 

مدرس

محمد کریمی خرمی
کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

بازاریابی در حوزه پزشکی

سلامت و رسانه

نظرات

0

0 رای
5 امتیاز
0
4 امتیاز
0
3 امتیاز
0
2 امتیاز
0
1 امتیاز
0

نظرات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری شوید.