سوالات پر تکرار

سوالات شما

در کار کردن با هر برنامه ای برای کاربران پرسش هایی به وجود می آید که دوست دارند در سریع ترین زمان ممکن به آنها پاسخ داده شود.

برخی از سوالات که به تکرار در این سامانه مطرح شده است، در زیر آمده است. لطفا اگر پاسخ سوالات خود را پیدا نمی کنید، از فرم ارتباط با پرسش خود را ارسال کنید. سعی می شود در سریعترین زمان ممکن پاسخ شما را بدهیم.

در قسمت بالای تمامی صفحات لینکی برای مدیریت ایمیل وجود دارد. که می توانید ایمیل خود را تعویض کرده و یا آنکه چند ایمیل خود را برای اکانت اضافه کید تا همیشه برنامه با هر ایمیلی در دسترستان باشد.
با استفاده از قسمت کاربری (داشبورد) می توانید تمامی اطلاعات دوره های ثبت نام شده را مشاهده کنید.

لطفا اگر پاسخ سوالات خود را پیدا نمی کنید، از فرم ارتباط با پرسش خود را ارسال کنید. سعی می شود در سریعترین زمان ممکن پاسخ شما را بدهیم.

سعی کنید قیل از ارسال پرسش های تکراری به سوالات نگاه کنید شاید جواب شما در بین آنها باشد و وقت کمتری را صرف پیدا کردن جواب خود کنید.

ارتباط با ما

سوالات خود را با بیان موضوع آن از ما بپرسید: