ساختمان آزمایشگاه

رایگان

0 نظر
دسته‌بندی‌ها
آئین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه
بازدید کاربران: 0
بازدید از صفحه: 113
ساختمان آزمایشگاه

بررسی اجمالی

ماده 12: در صورت انجام آزمایش‌های تشخیص پزشکی حداقل فضای 100 متر مربع الزامی است و جهت انجام آزمایش‌های آسیب شناسی تشریحی و یا ژنتیک و یا سیتوژنتیک هر کدام 20 متر مربع به فضای فوق اضافه می‌شود.

تبصره برای آزمایشگاههای با دامنه تک تخصصی حداقل فضای 60 متر مربع ضروری می باشد.


ماده 13: آزمایشگاه‌هایی که جهت انطباق با ضوابط و استانداردها و یا به منظور افزایش بخش و یا پاسخ به افزایش بار کاری نیازمند توسعه فضای فیزیکی باشند میتوانند متناسب با نیاز نوع و حجم کار فنی مشروط به عدم نصب تابلو جداگانه عدم مراجعه مستقیم بیمار و با رعایت اصول انتقال امن و ایمن نمونه‌های بالینی یک فضای اضافی با رعایت ماده 11 در اختیار گرفته و با ذکر پلاک ثبتی محل جدید در پروانه تاسیس در همان ساختمان و یا در محل دیگری با نظر دانشگاه در محل با محدوده مورد تائید ادامه فعالیت بدهد.


ماده 14: در موسسات پزشکی فضاهای اختصاص داده شده به بخش آزمایشگاه نباید بعنوان فضای انجام سایر اقدامات و فعالیت‌های موسسه مورد استفاده قرار گیرد و هرگونه تغییر در آن بدون اطلاع و تائید دانشگاه غیر مجاز می‌باشد.


ماده 15: اعضاء هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی مجاز نیستند در طول خدمت در محل دیگری به جز موسسه با مرکز وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشند مجوز مسئولیت فنی برای این افراد فقط جهت آزمایشگاه‌های پزشکی دانشگاهی مانند کلینیک ویژه بیمارستانها و ...) صادر می‌گردد.

تبصره 1 در صورت قطع ارتباط استخدامی افراد مذکور به هر دلیل مجوز صادره موضوع ماده فوق لغو و در صورت تقاضای این افراد جهت اخذ پروانه در بخش غیر دولتی طبق ضوابط مربوطه و طی مراحل قانونی اقدام خواهد گردید.


ماده 16: تمدید پروانه های قانونی آزمایشگاه‌ها مشروط به کسب اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردها منطبق با قسمت الف بند 11 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت قانون آموزش مداوم و ارائه سایر مستندات مربوطه خواهد بود.


ماده 17: آزمایشگاه‌های دولتی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند نیز موظف به معرفی مسئول فنی واجد شرایط و اخذ مجوزهای قانونی می‌باشند.

 

مدرس

محمد کریمی خرمی
کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

بازاریابی در حوزه پزشکی

سلامت و رسانه

نظرات

0

0 رای
5 امتیاز
0
4 امتیاز
0
3 امتیاز
0
2 امتیاز
0
1 امتیاز
0

نظرات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری شوید.