رسیدگی به تخلفات و مجازاتها در آزمایشگاه های پزشکی

رایگان

0 نظر
دسته‌بندی‌ها
آئین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه
بازدید کاربران: 1
بازدید از صفحه: 124
رسیدگی به تخلفات و مجازاتها در آزمایشگاه های پزشکی

بررسی اجمالی

ماده 57 عدم رعایت مفاد این آئین نامه بخشنامه های ابلاغی و مقررات و ضوابط مربوط به آزمایشگاه پزشکی به تشخیص دانشگاه تخلف محسوب شده و چنانچه آزمایشگاه نسبت به رفع تخلف و اصلاح موارد عدم انطباق و نواقص اعلام شده در گزارشهای نظارتی در مدت زمان تعیین شده اقدام ننماید، مشمول اعمال مجازات ها به شرح زیر خواهد شد

الف) اخطار کتبی و درج در پرونده توسط وزارت و یا دانشگاه ذیربط ب تعلیق یا توقف انجام خدمت و یا خدمات آزمایشگاهی نامنطبق و یا تعطیلی موقت بخش و با بخش هایی که ضوابط و استانداردها در آن رعایت نشده است.

ب) در صورت تکرار تخلفات و بی توجهی موسس با مسئول فنی به تذکرات و اقدامات قبلی لغو موقت پروانه های تاسیس و مسئولیت فنی همراه با تعطیلی آزمایشگاه به مدت یکماه تا یکسال با تصویب کمیسیون قانونی

ت) لغو دائم پروانه های تاسیس و مسئولیت فنی و تعطیلی دائم آزمایشگاه به پیشنهاد دانشگاه و با تصویب کمیسیون قانونی آزمایشگاه ها و مراجع قضائی

تبصره 1 دانشگاه باید بر اساس مقررات در موارد مقتضی گزارش تخلفات محرز شده و اعمال قانون را به مراجع ذیصلاح به ویژه در مواردی که تخلف آزمایشگاه ایمنی و امنیت بیمار با جامعه را به خطر انداخته باشد و با تخلفات تعرفه ای محرز شده باشد تبصره 2 مسئولیت پاسخگویی در برابر انجام وظایف محوله به مسئول فنی در چهارچوب شرح وظایف مسئول فنی دائم و موقت موارد عدم انطباق انحراف و تخلف با مسئول یا مسئولین فنی صاحب پروانه قانونی و در سایر موارد با موسس میباشد.

این آئین نامه در 15 فصل و 57 ماده به تصویب رسید و کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر با آن از تاریخ ابلاغ این آیین نامه لغو می گردد.

 

مدرس

محمد کریمی خرمی
کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

بازاریابی در حوزه پزشکی

سلامت و رسانه

نظرات

0

0 رای
5 امتیاز
0
4 امتیاز
0
3 امتیاز
0
2 امتیاز
0
1 امتیاز
0

نظرات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری شوید.