شرایط مسئول فنی آزمایشگاه

رایگان

0 نظر
دسته‌بندی‌ها
آئین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه
بازدید کاربران: 0
بازدید از صفحه: 182
شرایط مسئول فنی آزمایشگاه

بررسی اجمالی

ماده 20: پذیرش و انجام آزمایش در آزمایشگاه متناسب با مدرک تحصیلی مسئول فنی و بر اساس لیست تفکیکی ارائه خدمت ابلاغی آزمایشگاه مرجع سلامت بوده و مسئول فنی باید دارای یکی از مدارک زیر باشد:

  • دکتری تخصصی آسیب شناسی بالینی با تشریحی برای دامنه عملکرد آسیب شناسی تشریحی و بالینی (آزمایشگاه بالینی)
  • تخصص آسیب شناسی بالینی برای دامنه عملکرد آزمایشگاه بالینی
  • تخصص آسیب شناسی تشریحی برای دامنه عملکرد آسیب شناسی تشریحی
  • تخصص علوم آزمایشگاهی بالینی برای دامنه عملکرد آزمایشگاه بالینی
  • دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی بالینی برای دامنه عملکرد آزمایشگاه بالینی
  • دکترای تخصصی (PhD) تک رشته ای علوم آزمایشگاهی بالینی که دوره تکمیلی موضوع تبصره 2 ماده 6 فصل 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی آن برای دامنه عملکرد آزمایشگاه بالینی
  • تخصص و با دکتری تخصصی (PhD) تک رشته ای علوم آزمایشگاهی بالینی برای آزمایشگاه پزشکی با دامنه عملکرد مرتبط با صلاحیت

تبصره 1: ارزشیابی مدارک تحصیلی و تعیین بالینی بودن رشته برای کلیه دانش آموختگان داخل و خارج از کشور بر عهده معاونت آموزشی وزارت می باشد.

تبصره 2: دانش آموختگان رشته های دکتری پژوهشی (Ph by research) مشمول این آئین نامه نمی شوند.

تبصره 3: دانش آموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داخل غیر وابسته به وزارت صرفاً در صورت ارزشیابی و تائید برنامه آموزشی آنها توسط معاونت آموزشی وزارت مشمول تبصره یک این ماده می شوند.


ماده 21: مسئول یا مسئولین فنی باید توسط موسس با موسسین معرفی شده پس از صدور پروانه مسئولیت فنی کار خود را شروع نمایند.

تبصره موسس یا موسسین به شرط دارا بودن شرایط مسئول فنی میتوانند به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه خود و یا سایر آزمایشگاه ها معرفی شوند.

ماده 22 : بر اساس مقتضیات زمان وزارت میتواند به طور موقت شرایط خاصی را برای صدور پروانه قانونی مسئول فنی تعیین و ابلاغ نماید.


ماده 23: هر مسئول فنی صرفاً میتواند مسئولیت فنی یک موسسه اعم از آزمایشگاههای خصوصی دولتی خیریه شرکتهای تعاونی و نهادها و شرکتهای فراورده های تشخیصی و غیره را در یک نوبت کاری دارا باشد و شاغلین مذکور مجاز به اشتغال همزمان در سایر مراکز نمی باشند.


تبصره 1 مسئول فنی در هر حال نباید بیش از دو نوبت کاری در هر شبانه روز شاغل باشد اعم از مراکز خصوصی و یا دولتی

تبصره 2 پروانه مسئول فنی آزمایشگاههای بیمارستانها و سایر مراکز درمانی به استناد پروانه تاسیس بیمارستان و یا مرکز مربوطه صادر می شود.

تبصره 3 تصمیم گیری در مورد صدور پروانه مسئول فنی برای آزمایشگاهی که از محل سکونت یا کار متقاضی فاصله دارد بر اساس نظر معاونت درمان دانشگاه با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط جغرافیایی و فاصله انجام می شود.

 

مدرس

محمد کریمی خرمی
کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

بازاریابی در حوزه پزشکی

سلامت و رسانه

نظرات

0

0 رای
5 امتیاز
0
4 امتیاز
0
3 امتیاز
0
2 امتیاز
0
1 امتیاز
0

نظرات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری شوید.