شرایط و شرح وظایف موسس آزمایشگاه

رایگان

0 نظر
دسته‌بندی‌ها
آئین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه
بازدید کاربران: 1
بازدید از صفحه: 207
شرایط و شرح وظایف موسس آزمایشگاه

بررسی اجمالی

ماده 18: وظایف موسس به شرح ذیل می باشد:

تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه در مهلت تعیین شده از زمان صدور موافقت اصولی مطابق با ضوابط صدور پروانه موسسات پزشکی.

معرفی مسئول با مسئولین فنی آزمایشگاه به معاونت درمان جهت طرح در کمیسیون قانونی و یا عزل و اعلام پایان کار مسئول فنی به معاونت درمان

کسب اطمینان از انجام کلیه وظایف و تعهدات آزمایشگاه و پاسخگوئی در برابر مراجع قانونی سازمان های بیمه گر نهادهای مسئول و ذینفع در همه موارد بجز مواردیکه به عهده مسئول فنی بوده و در فصل مربوطه ذکر شده است.

تامین مستمر منابع و شرایط مورد نیاز متناسب با دامنه عملکرد آزمایشگاه شامل فضای امن و ایمن تاسیسات تجهیزات دستگاهی و ملزومات مصرفی نیروی انسانی مدیریتی و فنی واجد شرایط که کیفیت کمیت و عملکرد آنها به تائید مسئول فنی قانونی رسیده باشد و امکان ارائه نتایج آزمایشگاهی معتبر و به هنگام را برای مسئول فنی فراهم نماید.

کسب اطمینان از ارائه مستمر خدمات و عدم ایجاد وقفه در آن از طریق تامین کلیه منابع مورد نیاز

تعهد نسبت به رعایت اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی خودداری از انجام اعمال غیر مجاز و غیر اخلاقی، عدم تحمیل هزینه اضافه یا خدمات غیر ضروری به بیماران و کسب اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مرتبط با اخلاق پزشکی و حقوق گیرندگان خدمت توسط مسئول فنی و کارکنان و نظارت بر آن

کنترل و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات مربوط به تعرفه های مصوب

فراهم کردن منابع و امکانات لازم برای ارتقاء دانش و مهارت کارکنان بر اساس نیاز سنجی مسئول فنی آزمایشگاه

همکاری و ایجاد تسهیلات لازم برای نظارت و بازرسی نمایندگان وزارت و دستگاههای وابسته در زمان فعالیت آزمایشگاه و یا هر زمانی که مورد نیاز باشد.

کسب اطمینان از عمل به کلیه قوانین مقررات ضوابط بخشنامه ها استانداردها و دستورالعملهای ابلاغی وزارت و پیروی از آن
تبصره وظایف موسس مصرح در این ماده قابل توکیل به غیر نبوده و موسس ملزم است شخصاً از حسن انجام کلیه وظایف اطمینان حاصل نماید.


ماده 19 مؤسس موظف است در صورت دریافت استعفا یا انصراف کتبی مسئول فنی از ادامه فعالیت و همکاری مراتب را بطور کتبی به دانشگاه مربوطه اعلام کند و حداکثر تا سه ماه نسبت به معرفی مسئول فنی جایگزین اقدام نماید تا پس از تصویب و تایید صلاحیت وی توسط کمیسیون ،قانونی پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد. در غیر اینصورت دانشگاه باید نسبت به تعطیلی موقت آزمایشگاه اقدام نماید.

تبصره 1 در صورت عدم معرفی مسئول فنی جدید در زمان تعیین شده توسط موسس آزمایشگاه مجاز به ادامه فعالیت نخواهد بود و هیچ گونه مسئولیت قانونی متوجه مسئول فنی مستعفی نمی باشد.

تبصره 2: در صورتیکه مسئول فنی دائم یا موقت آزمایشگاه بدون اعلام قبلی از حضور در آزمایشگاه و انجام می وظایف خود خودداری نماید و یا به دلایلی مثل بیماری با فوت امکان حضور در محل کار خود را نداشته باشد

موسس ملزم است ضمن اعلام به دانشگاه بلافاصله فرد واجد شرایط دیگری را جهت مسئولیت فنی دائم یا موقت آزمایشگاه معرفی نماید.

 

مدرس

محمد کریمی خرمی
کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

بازاریابی در حوزه پزشکی

سلامت و رسانه

نظرات

0

0 رای
5 امتیاز
0
4 امتیاز
0
3 امتیاز
0
2 امتیاز
0
1 امتیاز
0

نظرات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری شوید.