اساتید

همه‌ی اساتید
اساتید جدید
شقایق عجم
بلقیس علیزاده
دانشجو
ژورنالیسم پزشکی
پرستار بخش جراحی آنکولوژی
پرستاری
مدرس زبان
'آموزش زبان انگلیسی'
عضو هیئت علمی
پرستاری داخلی جراحی
Editor-in-Chief of the IJMS
Health Research Methodology
دانشجو
پرستاری اورژانس
معلم - طراح " ناظر و مجری پایه سه …
'مهندسی معماری'
-
تکنولوژی پرتوشناسی
کارشناس علوم آزمایشگاهی
ژورنالیسم پزشکی
کارشناس دفتر نشریات
ژورنالیسم پزشکی
مشاور آزمون‌های ارشد علوم پزشکی
روان پرستاری
مدرس زبان انگلیسی
ژورنالیسم پزشکی
عضو هیئت علمی
ژورنالیسم پزشکی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ش…
اتاق عمل
مشاور کنکور سراسری
پزشکی
دانشجو
ژورنالیسم پزشکی
معلم، تحلیل گر، طراح و برنامه نوبس…
'مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی …