اساتید

همه‌ی اساتید
اساتید جدید
علیرضا کشتکار
کیمیا مرادی
طراح و مجری پایه سه نظام مهندسی سا…
'مهندسی معماری'
-
تکنولوژی پرتوشناسی
کارشناس علوم آزمایشگاهی
ژورنالیسم پزشکی
کارشناس دفتر نشریات
ژورنالیسم پزشکی
مشاور آزمون‌های ارشد علوم پزشکی
روان پرستاری
مدرس زبان انگلیسی
ژورنالیسم پزشکی
کارشناس اتاق عمل
'فیزیولوژی'
-
ژورنالیسم پزشکی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ش…
اتاق عمل
مشاور کنکور سراسری
پزشکی
مشاور و پژوهشگر
خون شناسی
دانشجو
ژورنالیسم پزشکی
مدرس برنامه نویسی
'مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی …