اساتید | شیدا جمال نیا

شیدا جمال نیا

کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

اطلاعات استاد

1. درباره

خانم شیدا جمال نیا

عضو هیئت علمی

کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

22674

  • کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی
  • کارشناسی ارشد پرستاری
  • نگارش بیش از 20 مقاله معتبر و چاپ شده
  • پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • شرکت در بیش از 100 کنفرانس و کنگره و همایش به صورت ارائه پوستر و سخنرانی
  • تألیف چندین کتاب در حوزه علوم پزشکی

2. ارتباط