اساتید | علی رزمجویی

علی رزمجویی

کارشناسی ارشد 'مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز'

اطلاعات استاد

1. درباره

آقای علی رزمجویی

معلم، تحلیل گر، طراح و برنامه نوبس وب

کارشناسی ارشد 'مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز'

0

برنامه نویس، مشاور،سئو(seo)، تحلیل گر و طراح نرم افزار

پیاده سازی طرح های هوش مصنوعی

ساخت نقشه ها و بازی های سه بعدی تحت وب (قابل استفاده در محیط متاورس)

برنامه نویس ملّی پی (درگاه پرداخت الکترونیکی)

 

2. ارتباط