Supporting Sentence

رایگان

0 نظر
دسته‌بندی‌ها
اصول نگارش پاراگراف در انگلیسی
بازدید کاربران: 5
بازدید از صفحه: 271
Supporting Sentence

بررسی اجمالی

روش های متعددی برای گسترش و روشنی یک جمله که موضوع در آن گنجانده شده، وجود دارد. در این بخش با چهار شیوه از این روش ها آشنا می شویم.

  • مثال‌ها
  • جزئیات
  • داستان‌ها
  • واقعیت‌ها و آمارها

 

مثال‌ها

از آن جایی که مثال‌های به کار رفته خاص هستند (کوچک‌تر, محدودتر و اغلب واقعی) فهم آن‌ها از ایده‌های کلی آسان‌تر است. شاید دلیل این که نویسنده‌ها اغلب از آن‌ها استفاده می‌کنند، همین باشد.

نمونه‌ای از پاراگرافی که در آن از مثال استفاده شده است:

     Some of the most interesting words in English are the actual names of the people first involved in the activities suggested by the meanings of the words. The word boycott, for instance, derives from the case of Sir Charles Boycott (1832-97), a land agent in Ireland whose tenants ostracized him because he refused to lower their rents. Vidkun Quisling's name quickly became an infamous addition to the English language during world war II. He was a Norwegian politician who betrayed his country to the Nazis, and his name, quisling, is now synonymous with traitor. Perhaps a more common example is levis. These popular blue jeans are named after Levis Strauss, the man who first manufactured them in Son Francisco in 1850. Perhaps most omnipresent of all the sandwich, named for the fourth Eral of Sandwich (1718-92, who created this quick portable meal so that he would not have to leave the gambling table to eat. Other words in this unique category include lynch, watt, davenport, and zeppelin.

از خودتان بپرسید:
نویسنده چه مثالهایی را در متن آورده؟

چه تعداد مثال در متن وجود دارد؟

از یک دیکشنری انگلیسی استفاده کنید تا معانی و مبدا کلمات زیر را بیابید:

Lynch, watt, davenport, zeppelin.

تلاش کنید تا نام، تاریخ و توصیف مختصری از شخصی که مرتبط با آن کلمه است بیان کنید.

 

بررسی چگونگی استفاده از مثال ها

دستورالعمل: پاراگراف زیر را با پر کردن همه جاهای خالی کامل کنید. توجه داشته باشید که عبارت کلیدی در جمله‌ای که موضوع در آن بیان شده، دور آن دایره کشیده شده است.

پاراگرافی را که در ادامه آمده است بخوانید و تحلیل کنید.

     in order to be considered a hero by his or her own and subsequent generations, a person must display extraordinary physical or intellectual powers. The physical hero -one Who exhibits great strength to overcome monumental obstacles and emerge a victor- is frequently found in literature. Samson, although chained and boned, used his superhuman strength to destroy his enemies, The philistines. Joan of Arc inspired the French army with her energy and willingness to share their heart ships. Likewise, Dwight Eisenhower, a more contemporary physical hero, surmounted overwhelming adds to organize the successful Allied invasion of "Fortress Europe" during World War II. A second herotic type is the intellectual, admired for his or her mental prowess and the way he or she uses it to the benefit of mankind. Leonardo DaVinci, with his studies of architecture, human anatomy, and Engineering. in addition to his great artistic achievements, is a perfect example of this second type. Madam Curie or Albert Einstein, who not only made far-reaching contributions in the physical Sciences but also worked diligently toward achieving world peace, illustrate the intellectual hero.

 

نحوه استفاده از مثال

اگر نویسنده می‌خواهد که از این شیوه استفاده کند، می‌تواند به خواننده‌های خود با استفاده از کلمات یا عبارات سیگنال گونه یادآوری کند که در متن از مثال‌ استفاده کرده است.

استفاده از این سیگنال‌ها مانند این است که به خواننده بگوییم "توجه کن، من می خواهم یک مثال بزنم." اکثر نویسندگان زمانی‌ که مثال بیان می‌کنند از سیگنال‌ها استفاده نمی کنند.

زمانی که تعداد زیادی مثال در متن استفاده می‌شود، یک یا دو سیگنال کافیست؛ بعضاً نویسنده به این نتیجه برسد که پاراگراف آنقدر فهمش آسان است که نیازی به هیچ سیگنالی نیست.

زمانی که نویسنده تصمیم می‌گیرد تا از سیگنالی استفاده کند، می‌تواند در همان جمله که ایده کلی بیان شده است یا در جمله یا جمله‌هایی که همسو با ایده کلی هستند، سیگنال را قرار بدهد.

 

سیگنا‌ل‌های اسمی و فعلی
Some words in English represent people's names. A good [example/illustration] of this is the word lynch. A
Some words in English represent people's names. This [can be illustrated] by the word boycott. B
Other words in the category [include] lynch and boycott. C

 

رابط‌های بین جمله

کلمات یا عباراتی هستند که برای اتصال جملههایی که از لحاظ گرامری کامل هستند، مورد استفاده قرار میگیرند. نقطه ویرگول (;) اغلب قبل از رابطهای جمله مورد استفاده قرار میگیرد. درهرصورت، از آنجاییکه هر جمله به تنهایی معنا دارد و از لحاظ گرامری صحیح می باشد، بعد از جمله اول نقطه (.) هم می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. در هر دو صورت بعد از رابط بین جمله‌ها ویرگول (،) استفاده میشود.

Some English words represent proper names. [for instance/for example], the word quisling originated with Vidkun Quisling. A
Some English words represent proper names. The word quisling, [for instance/for example], originated with Vidkun Quisling. B

 

عبارت‌هایی که سیگنال هستند

عبارت گروهی از کلمات جمله کامل نیست، بلکه بخشی از جمله هستند.

Words [like/such as] lynch and quisling represent proper names. A
[such words as] lynch and quisling represent proper names. B
Some words represent proper name. Lynch is [such as] word.
Some words represent proper name. Lynch and quisling are [Such] words.
C

 

مدرس

کتایون شکیبایی
کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

نظرات

0

0 رای
5 امتیاز
0
4 امتیاز
0
3 امتیاز
0
2 امتیاز
0
1 امتیاز
0

نظرات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری شوید.